آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
1397/04/02

کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، در تلاش هستند با برگزاری این همایش بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی تعامل موسسات علمی،آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی درسطح ملی گام بردارند.