برنامه زمانی همایش
1397/11/30

پذیرش میهمانان (8:30-7:30)

مکان

افتتاحیه

ساعت

 

 

آمفی تئاتر

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

پخش سرود ملی

8:30

8:35

اعلام برنامه ها

خیر مقدم توسط رئیس دانشگاه (جناب دکتر محمود امامی نمین)

8:40

8:45

سخنرانی ویژه افتتاحیه ( جناب دکتر شهرام اسلامی)

10:45-9:00

                                        پذیرایی +  بازدید از پوستر ها   

11:15-11:00

 

 

 

آمفی تئاتر

پنل تخصصی گروه معماری با عنوان "معماری و شهر سازی"

رئیس جلسه :  دکتر حسین سالاریان

 

 

13:15-11:15

سخنرانان:

پروفسور ایرج اعتصام (نگاهی به معماری معاصر ایران)

دکتر مجید مفیدی شمیرانی (ضرورت پایداری در معماری)

دکتر ناصر جهانگیر (نگاهی به آموزش معماری)

مهدی نصیری ( تحلیل اصول انطباق پذیری در مسکن بومی با به کارگیری نحو فضا)

مجید یوسف نیا (تحلیل و بررسی نقش معماری سبز در طراحی بیمارستان تخصصی قلب)

سیف اله خاکپور (معیار های حمایت کننده تعاملات اجتماعی در ارتقاء اجتماع پذیری فضا های باز شهری)

 

 

 

 

VIP 2

 

پنل تخصصی گروه زبان با عنوان "رویکرد های نوین  در آموزش زبان انگلیسی"

رئیس جلسه :  دکتر کریم شعبانی

 

 

 

 

13:15-11:15

 

Presenters:

Marieh Kazemian (The Effect of Dynamic Assessment-based Digital Storytelling on Iranian L2 Learners' Summarizing Ability)

Somayeh Hosseinzadeh (Enhancing L2 Listening Comprehension through Raising Awareness of Allophonic Variations)

Fatemeh Alizadeh (Investigating the Effects of two Explicit Corrective Feedback Types on EFL Learners' Knowledge of Conditional Sentences)

Mona Hosseinzadeh (Classroom Metatalk: Uncovering the Role of Elaborate vs. Limited Engagement in Fostering Iranian L2 Writers’ Grammatical Accuracy)

Raheleh Rezaei (The Effects of Purposeful Schema-activating Strategy Instruction through Collaborative Learning on Improving Iranian EFL Learners' Listening Comprehension)

Afshin Mansouri (The Effect of Peer Corrective Feedback on Extroverted and Introverted Iranian Elementary L2 Learners' Reading Comprehension Abilities)

Roqayeh Enferad (The Evaluation of “New Interchange Series” Taught to Iranian EFL learners from Teachers’ Perspective)

Ghazal Elahi (English Teachers’ Perception of Critical Pedagogy Based on their Educational Background,  Age, Gender and Experience)

Faezeh Rezaei Roshan (A Study of the Role of Synchronous and Asynchronous CMC-based Peer-feedback on Iranian EFL Learners' Vocabulary Learning and Retention)

 

 

VIP 3

کارگاه تخصصی گروه روانشناسی

رئیس جلسه: دکتر ام هانی علیزاده

 

 

14:00-11:15

نام استاد: دکتر شهرام اسلامی

عنوان کارگاه : فرار از روزمرگی

نماز و ناهار

14:00-13:00

 

 

 

آمفی تئاتر

 

پنل تخصصی گروه حقوق با عنوان "جرائم اقتصادی"

 رئیس جلسه :  دکتر جمشید یحیی پور

 

 

 

 

16:00-14:00

سخنرانان:

دکتر حسین میر محمد صادقی (تعریف و مصادیق جرائم اقتصادی)             

دکتر امیرحسن نیازپور (رسیدگی به جرائم اقتصادی در قلمرو حقوق ایران)

دکتر سید جعفر هاشمی (جرم انگاری اقتصادی در معاملات به قصد فرار از دین)

دکتر جمشید یحیی پور (رویکرد حقوق ایران در مسئولیت مدنی مجرمان اقتصادی)

دکتر یزدان صیقل (جنبه های جرم شناسی رفتار های مجرمانه اقتصادی)                             

 

 

 

 

 

VIP 2

پنل تخصصی گروه  اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی با عنوان "حسابداری مدیریت: موانع و کاربرد ها در اقتصاد ایران"

رئیس جلسه :  دکتر سید محمد رضا رئیس زاده

 

 

 

 

 

14:00-16:00

سخنرانان:

دکتر یحیی کامیابی (چالشهای پژوهشی در زمینه های مالی و اقتصادی کشور و تاثیر آن در مهاجرت نخبگان)

اصغر آقاجان پور (مدیریت و هزینه یابی فعالیت محور)

زهرا بیجنوند (بررسی اثر کسری بودجه بر نرخ بهره اسمی ایران)

ملیحه فیروز جائی (شکاف پس انداز: سرمایه گذاری در اقتصاد ایران)

کبری مسکینی (تجارت الکترونیک: جایگاه و نقش آن در حسابداری)

مرجان رشید (بررسی رابطه مدیریت سود و اجتناب مالیاتی با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت)

 

 

 

 

 

VIP 3

 

پنل و کارگاه تخصصی گروه عمران

رئیس جلسه :  دکتر حمیدرضا ناصر سعید

 

 

 

 

 

13:30-18:00

سخنرانان:

فاطمه قربانی (تاثیر ژئو تکستایل بر ظرفیت باربری ستون سنگی شناور)

رضا فاضل (بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم ساخته شده با ولاستونیت و میکرو سیلیس)

رضا وطنی (بررسی تاثیر الیاف لاستیک حاصل از تایر های ضایعاتی در خواص مکانیکی بتن HPC )

مهرداد ملکی (شناسایی خرابی در نانو کامپوزیت بتن تقویت شده با نانو لوله کربن)

ابوالحسن سالاری فر (ارزیابی درجه صلبیت اتصالات ساده تیر به ستون فولادی)

نام استاد کارگاه: دکتر حمیدرضا ناصر سعید

عنوان کارگاه: بتن با مقاومت اولیه بالا (بتن توانمند)

مراسم اختتامیه